คุณคิดว่าอบต.บ้านใหม่คลองเคียน ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด?
ถนน ( 5 )
33.33%
ไฟฟ้า ( 1 )
6.67%
ประปา ( 2 )
13.33%
สาธารณูปโภค ( 4 )
26.67%
การส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
13.33%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 1 )
6.67%