หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือน มีนาคม2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือน กุมภาพันธ์2565) [ 4 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือน มกราคม2565) [ 3 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือน ธันวาคม2564) [ 6 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564) [ 8 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือน ตุลาคม2564) [ 4 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือนมีนาคม 2564) [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 141  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564) [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 142  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือนมกราคม 2564) [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 140  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือนธันวาคม 2563) [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 140  
 
  (1)     2