หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือนมีนาคม 2564) [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564) [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือนมกราคม 2564) [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือนธันวาคม 2563) [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563) [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือนตุลาคม 2563) [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือน พฤษภาคม 2563) [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 106  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือน เมษายน 2563) [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 96  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือน มีนาคม 2563) [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 99  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563) [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
  (1)     2