หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศสรุปผลกา่รดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศสรุปผลกา่รดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) [ 29 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศสรุปผลกา่รดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศสรุปผลกา่รดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)     2