หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองคลัง อบต.บ้านใหม่คลองเคียน [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 115  
 
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 165  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 168  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 217  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 181  
 
  (1)