หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ประจำปีงบประมาณ2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)