หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 103  
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 95  
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 93  
 
  (1)     2