หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 22 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 18 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
  (1)     2      3      4