หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แก้ไขประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่1 (1ตุลาคม2562 - 31มีนาคม2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 3  
 
การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน [ 1 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)