หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเเนะระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่ววนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน [ 24 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 23 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ 16 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 22 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6