หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการยื่นคำร้องทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 87  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
  (1)     2      3