หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน [ 5 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 4) [ 27 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 3) [ 27 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 2) [ 27 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1) [ 27 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
ประชาสัมพันธ์รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 89  
 
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 110  
 
  (1)     2      3