หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 [ 24 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)     2      3