หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2565 [ 15 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)     2