หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 108  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 111  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 107  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2562 วันท่ี 12 ธันวาคม 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 174  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2562 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 165  
 
  (1)     2