หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในช่วงพักกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 155  
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 29 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 160  
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน [ 28 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 171  
 
แต่งตั้งเจ้า่หน้าที่รับผิดชอบงานด้านข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 148  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 156  
 
  (1)