หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่7/2563 ประจำเดือน กันยายน 2563 เมื่อวันที่10กันยายน2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เมื่อวันที่11มิถุนายน2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 เมื่อวันที่10มีนาคม2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือน มกราคม2562 เมื่อวันที่9มกราคม2562 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2562 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 เมื่อวันที่11มีนาคม2562 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 เมื่อวันที่5เมษายน2562 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เมื่อวันที่8พฤษภาคม2562 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เมื่อวันที่17มิถุนายน2562 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่11กรกฎาคม2562 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2