หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่6/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่4/2564 ประจำเดือนเมษายน2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่3/2564 ประจำเดือนมีนาคม2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่1/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่10/2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เมื่อวันที่8ธันวาคม2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่9/2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน2563 เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่8/2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เมื่อวันที่14ตุลาคม2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่7/2563 ประจำเดือน กันยายน 2563 เมื่อวันที่10กันยายน2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่6/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่15กรกฎาคม2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2      3