หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 117  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 116  
 
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 174  
 
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 204  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 597  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 307  
 
  (1)