หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 138  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 140  
 
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 204  
 
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 231  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 653  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 336  
 
  (1)