หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 102  
 
บุคคลต้นแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ปี 2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
ประมวลจริยธรรม 2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
  (1)     2