หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 114  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 112  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 105  
 
  (1)     2      3