หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันเหมือง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 0.700 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านวังหิน ถึงสายบ้านใหม่คลองเคียน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑oo เมตร หนา o.o๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘oo ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลของระบบประปาบ้านใหม่คลองเคียน หมู่ที่ 5 แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน บ้านเขาว่าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน บ้านเขาว่าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านวังหิน ถึงสายบ้านใหม่คลองเคียน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑oo เมตร หนา o.o๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘oo ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันเหมือง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 0.700 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านวังหิน ถึงสายบ้านใหม่คลองเคียน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑oo เมตร หนา o.o๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘oo ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10