หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านวังหิน ถึงสายบ้านใหม่คลองเคียน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑oo เมตร หนา o.o๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘oo ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน อบต. (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน อบต. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์,วัสดุคอมพิวเตอร์) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายเขาตาแผง-บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พิื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950.00 ตารางเมตร เริ่มต้น กม.ที่ 0+590 ถึง กม.ที่ 0+980 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2564 ]ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านวังหิน ถึงสายบ้านใหม่คลองเคียน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑oo เมตร หนา o.o๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘oo ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกโล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4