หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด ตรานมโรงเรียน (นมโรงเรียน) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (ช่วงเปิดเทอม) [ 8 มี.ค. 2566 ]จัดซื้อวัสดุงาน บ้าน งานครัวเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซี.ซี.รสจืด ตรานมโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (ช่วงเปิดเทอม ) [ 14 ก.พ. 2566 ]โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร แรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า เป็นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ [ 20 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย ร.ร.สง่ารวมราษฏร์ - ฝายลำห้วยกระบอก3 หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง (รา่ยละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.บ้านใหม่คลองเคียนกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเก้าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 233 เมตร หนา 0.15เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง (รายละเอียดคตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.บ้านใหม่คลองเคียนกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยมารวย-บ้านอีตูบ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.บ้านใหม่คลองเคียนกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเขาตาแผง - บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่่คลองเคียน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้่อมไหล่ทางลูกรัง (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.บ้านใหม่คลองเคียนกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน บ้านเขาว่าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]จ้างต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน บ้านเขาว่าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัวเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซี.ซี.รสจืด ตรานมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (ช่วงเปิดเทอม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12