หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านอุดมสุข - บ้านเขาลูกโล่ หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยโชคชัย หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยแจ่มใส (ซอย 2) หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านใหม่คลองเคียน หมู่ที่ 5 - บ้านอีตูบ หมู่ที่ 6 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายโรงเรียนสง่ารวมราษฏร์ หมู่ที่ 7 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล๋็ก (คสล.) สายบ้้านอีตูบ หมู่ที่ 6 - บ้านใหม่คลองเคียน หมู่ที่ 5 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเก้าเลี้ยว หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 236 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือบริการสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 21